Leasing

Leasing av (städmaskin, skurmaskin, ångtvätt, sopmaskin eller högtryckstvätt) är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger objektet (städmaskin, ångtvätt, sopmaskin eller högtryckstvätt) och du nyttjar det. Objektet (städmaskin, skurmaskin, ångtvätt, sopmaskin eller högtryckstvätt) tas normalt inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder. Efter leasingperiodens slut löser du avtalet till ett förutbestämt restvärde. Skicka en förfrågan till får kundservice om ni vill få förslag på leasing av städmaskin,skurmaskin, ångtvätt, sopmaskin eller högtryckstvätt i Värmland eller Sverige.

#städmaskin #skurmaskin #ångtvätt #sopmaskin #högtryckstvätt